Jeśli chcesz przygotować książkę do druku, to napisz: monika@agopsowicz.pl


KSIĄŻKI MONIKI AGOPSOWICZ

Tom 1 Kresowego Pokucia początek. Ormianie | Tom 2 Kresowe Pokucie. Rzeczpospolita ormiańska

Zapraszam do zapoznania się poniżej z: miejscami sprzedaży książek, informacjami o nagrodach,
jakie książki otrzymały, przedmowami do książek, recenzjami, artykułami, zapowiedziami spotkań
autorskich oraz dodatkami do obu książek: tablicami genealogicznymi i filmami.
Wystarczy kliknąć na tytuł wybrany z listy poniżej, by otworzył się plik.
Zapraszam też na strony Kresowe Pokucie na: FB i na YouTube.
       Oba tomy | Wwa, Kawiarnia Radio i Telewizja        Oba tomy | Sulejówek, Dworcowa 71
       Oba tomy | Lublin, Księgarnia Dosłowna        Tom 2 | Warszawa, Księgarnia XX wieku
       Oba tomy | Kraków, ul. św. Anny 6        Tom 2 | Kraków, Księgarnia Akademicka
       Tom 1 | Warszawa, Księgarnia XX wieku        Książka Historyczna Roku 2014
       Tom 1 | Kraków, Księgarnia Akademicka        Tom 2 | Przedmowa Andrzeja A. Zięby
       Nagroda "Przeglądu Wschodniego" 2022        Tom 2 | Od Autorki
       Tom 1 | Przedmowa Marcina Ł. Majewskiego        Tom 2 | Krzysztof Masłoń "Do Rzeczy"
       Tom 1 | Od Autorki        Tom 2 | Przemysław Mazur HistMag
       Tom 1 | Recenzja Andrzeja A. Zięby        Tom 2 | Bogdan Kasprowicz (2014)
       Tom 1 | Barbara Sułek-Kowalska        Tom 2 | Grzegorz Polak (2014)
       Spotkanie w Krakowie 4.04.2023        Tom 2 | Grzegorz Pełczyński (2014)
       Spotkanie w Sulejówku 14.05.2023        Tom 2 | Jerzy Marek Nowakowski (2023)
       Spotkanie w Gdańsku 14.08.2023        Spotkanie w Jarosławiu 22.10.2023
       Tablice genealogiczne – wstęp        UZUPEŁNIENIA do książek z 2.10.2023
       Tablica I | Axentowicz        Tablica XI | Bołoz
       Tablica II | Chaso        Tablica XII | Theodorowicz
       Tablica III | Chaso        Tablica XII-1 | Theodorowicz
       Tablica IV | Chaso        Tablica XIII | Krzeczunowicz
       Tablica V | Chaso        Tablica XIII-1 | Krzeczunowicz
       Tablica VI | Chaso        Tablica XIV | Roszka
       Tablica VII | Chaso        Tablica XIV-1 | Roszka
       Tablica VIII | Abgarowicz        Tablica XIV-2 | Roszka
       Tablica IX | Zachariasiewicz        Tablica XV | Oroszeny
       Tablica X | Torosiewicz        Tablica XV-1 | Oroszeny
       Tablica X-1 | Torosiewicz        Tablica XVI | Czaykowski
       Film | Czołówka nagrań        Film 1 | Oleś czy szach perski?
       Film 2 | Wybuchowy Aleksander        Film 3 | Młodość mojej babci
       Film 4 | W Zakładzie Abrahamowiczów        Film 5 | Sławna Mińcia z Torosiewiczów
       Film 6 | Wiedeński spacerek        Film 7 | Spalony dwór
       Film 8 | Nasi ormiańscy księża        Film 9 | Dzień w Trofanówce
       Film 10 | Ormiańskie koneksje rodzinne        Film 11 | Raz dobre, raz trudne sąsiedztwo
       Film 12 | Koronacja cudownego obrazu        Film 13 | Biały mazur 1939
       Film 14 | Uchodzić przed Sowietami!        Film 15 | Wojenna rzeczywistość
       Film 16 | Podziemna walka        Film 17 | Karapczyjów Krzysztofowiczów
       Film 18 | Ormianie u pobratymców        Film 19 | Wyjazd na zawsze
       Film 20 | Pozostała pamięć, dobra pamięć        Film 21 | Pożegnanie